Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga

Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga – Uz Ganti bahasa Tutup menu Bahasa English (dipilih) Español Português Deutsch Français Русский Italiano Română Bahasa Indonesia Informasi lebih lanjut Unduhan Memuat… Pengaturan pengguna Selamat datang di menu Tutup! Unduh Fitur Bahasa (EN) Baca FAQ dan dukungan gratis. memasuki

Carousel Lewati Carousel Sebelumnya Carousel Berikutnya Apa? eBuku Buku Audio Majalah Podcast Lembaran Musik Dokumen (Terpilih) Jepretan Jelajahi Kategori eBuku Penjual Terlaris Pilihan Editor Semua eBuku Fiksi Kontemporer Fiksi Sastra Agama & Spiritualitas Pengembangan Diri Rumah & Taman Misteri, Penggemar Sensasi. Dystopia Paranormal, Sihir & Romansa Supernatural Fiksi Sejarah Sains & Matematika Sejarah Panduan Studi & Persiapan Ujian Bisnis Kecil & Pengusaha Semua Kategori Jelajahi Kategori Buku Audio Penjual Terbaik Pilihan Editor Semua Buku Audio Fiksi Misteri, Thriller & Kejahatan, Thriller & Thriller Misteri, Thriller & Ilmu Kejahatan Fiksi & Fantasi Fiksi Ilmiah Dystopia Karir & Perkembangan Karir Kepemimpinan Biografi & Memoar Petualangan & Penjelajah Sejarah Agama & Spiritualitas Inspirasi Zaman Baru & Spiritualitas Pelajari Semua Kategori Kategori Majalah Penghargaan Pilihan Editor Semua Majalah Berita Manajemen Berita Bisnis Berita NTA Keuangan Pribadi Karir & Pertumbuhan Kepemimpinan Bisnis Perencanaan Strategis Olahraga & Hiburan Hewan Peliharaan Permainan & Aktivitas Putar Video Kesehatan Pendidikan Jasmani & Kebugaran Memasak, Makanan & Anggur Seni Rumah & Kebun Kerajinan & Hobi Semua Kategori Jelajahi Podcast Semua Kategori Podcast Agama & Agama Kerohanian Berita Berita Hiburan Misteri, Thriller & Fiksi Kriminal Kejahatan Sejati Politik Ilmu Sosial Semua Genre & Blues Negara Genre Film & Musik Pop & Rock Religius & Standar Hiburan Senar, Perkusi & Senar Piano Vokal Woodwinds Kompleksitas Pemula Tingkat Lanjut Makalah Kategori Makalah Akademik Template Bisnis Pengadilan Papers All Papers Olah Raga dan Hiburan Binaraga dan Latihan Beban Christian Judging New Joo Rijiz and Islamic Arts Buddhism Performing Arts Health Body, Mind and Spirit Weight Loss Pengembangan Diri Teknologi dan Rekayasa Politik Ilmu Politik Semua Kategori

Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga

Geguritan Iku Kanggo Gampange Diarani Uga

1. Geguritan iku ĭngţi għlante għlde uga…. a. Kakawin Jawa Kuna b. kidung Jawa tengah c. Tembang Macapot d. Kampus Tembang e. Puisi jawa modern/gagrag onar 2. Gao embedakke geguritan lan tembang dzelanske kaya ing teja ikki, ik…. a. Geguritan kachahe wanda lan chachahe gatra ana tata aturane. b. Geguritan iku olehe maka kudu dinambangke/dilagoka k. c. Geguritan iku ora kaiket guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. d tembang macapat iku ora machih guru gatra, guru wilangan, guru lagu. e tembang ecu gunakan purvakanti guru swara ab/ab. 3. Kalebu ing struktur batin gegurita iaik …. a. Tema dan Keyakinan b. Tipografi Dixie Lan c. enjambemen lan lelewaning basa d. Purvkanti lan wirasa e. panyitra lan diksi 4. Pa nggurit milim nakshon-tembun g kang endah ing basa lan ukara. nasihat

Kd 1 Pangaribawane Gurit

/ agawe tenang ning ati/ krikik-krikik kaya tatanan tembang kang endah// kutipan geguritan ing aklong kang kachethak kandhel kandhel khandel panitra … . a pandeleng b. Saat nyeri c. Pangrunu d. Pangrasa e. Panindak 6. //upma hong kong kwi mung lor kali/ wis wingi-wingi/ dakparani//pu jikanti kang diasan aik purvakanti guru … . A Swara I b. sastra t c. Basa/Lumkshit Kali d. Swara Um e. sastra g

// Kutipan Gegurita ing ħalk ħalħu ħalu Panyitra … . A saat menderita b. Pangrunu c. Pangrasa d. pandeleng e. 8 dari panci.

/Kutipan gegurita ing ħaều Đại Đại panyitra … . A Panganda b. Pangrungu c. Panindak d. Pandeleng e. Pangrasa 9. //Aja nangis anakku/Ibumu isih lunga/Sedhela maneh teka/Aja nangis, anakku/upma hong kong kwi mung lor kali/wis wingi-wingi/dakparani //

Ka ong tuwa iku sabatu mahirsa kangen marang anak. b. Ayahmu mencarimu sampai kamu mencapainya. c. Susahe bapak dening menangise anak, sebab kangen ibune kang lagi namung gawe ing hong kong. d ibu kang kang anake anake tekan hong kong sinambi nampugawe ing kana. e anak lagi kangen marang bapak lan ibune kang nampagawe ing lor kali 11. tujuwan maka endah geguritan iik … . A batin geguritan b. Menemukan struktur betin gegurita c. So sing mirsani pada ngumun lan iram marang sing maka d. bisa gerege Tarnha Andhegan, nata napas, lan Pangucapan e. Gao nyemak, mirsani dadi ngarti ic, piweling lan geuritang geuritang 12. Maka endah geuritang iku kudu … . A olok-olok swarane tanpa ana sing bisa mengalahkan b. cepet lan cetah supaya ora ngentekake timeta c. Sopan, yen perlu disalini dadi basa krama disic d. Diwach Lan Diapal ke Geguritan, lalu Detambang ke E. Dihasarke wewatakan, tatakram, sopan-santun lan njawani 13. Alon-bantere swara, salyana-seimban ge swara, nangt ami dadi kaya wirama kang endah, iku tewatwe… . a dixie b. speedc. dinamika

Jinise Teks Pamedhar Sabda Iku Akeh Banget. Dene Kang Ngemu Wigati Nampa Rawuhe Tamu Diarani

A owah-swara swara, upmane swara wang tuwa, bokach silik, swarane swara sempreng, ulem, geter, lan sapanunggalne b. Alan sepete panguchapan, djumbuhke karo napas lan swasna gai pengin diwedharke c. Andhegan-Jeda, Aik Pedoten Nashon Lan Ukar d. ambegan/napas teknis e. alon-bantere Swara, salayana-seimbange pamaca gerugitan, till dadi kaya wirama kang endah 15. Solah bawa, obah mosike sakujur awak nalika maca gerugitan iku kudu bisa … . A Komunikatif, ekspresif, lan density b. Modul, sketsa, artikel c. temp, dixie, ambegan d. Komunikatif, modul, artikel e. dinamika, tempo, njawani 16. Di bawah ini adalah dua tanda lelewar basa kangbunyi Saroja, kajba…. A Madhep-Manteb b. Ngaton – mangejavantah c. Singidhan-Dhedemitan d. Re-Aji E. Samun-kuthung 17. Tuladha pangangongone taranha andegan kang artine swara apag menbrugi lan sistong sue aik…. SEBUAH

18. Disebut upachara tedhak sayten, yaitu …. a. Lemah b. Drop down lema c. sepasaran d. Lair ditaburi e. Upchar slamaton 19. Mau upchar tedhak sayten, iiik…. a. Kariben Bokahe Sehat B. Kasiapan boyak nglakokke kauripan kang benar ing masa mogel. c. Jadikan Chedha manusia Bumi. d Kongo Nengdhani bernyanyi dengan baik. e Atur Puji Sukur Marang Gusti Kong Murbeng Dumadi 20. Karepe boyak udhik-udhik utava duwit, iik…. a. Bokah bisa melewati tantangan.

Geguritan kanggo ibu, wayang kulit uga diarani wayang

close