Aliran globalisasi yang muncul sejak akhir abad kesembilan belas telah menjadi cabaran baharu kepada manusia. Bagi Indonesia, proses ini berlaku apabila tempoh pembangunan bermula dan kemasukan pakar dari luar negara bermula.

Bagi profesional kesihatan, kemasukan globalisasi yang semakin pesat bukanlah satu-satunya cabaran. Pekerja kesihatan, terutamanya di Indonesia, menghadapi cabaran dalaman juga. Menjawab, Dekan Fakulti Perubatan (FK) Universiti Islam Sultan Agung (Unissula) Setyo Trisnadi menjelaskan cabaran dalaman seperti kekosongan petugas kesihatan di kawasan terpencil, atau sempadan. Justeru, beliau percaya persediaan perlu bagi menghadapi cabaran tersebut.

Jadi apa yang harus diharapkan ialah cabaran dalaman dan cabaran luaran. Apa yang perlu disediakan? Ketika dihubungi pada Jumaat (25/3/2022), beliau berkata, yang perlu dipersiapkan adalah kompetensi dan bahasa khususnya untuk menghadapi cabaran global.

Jelas beliau lagi, era Industri 4.0 mula melangkah ke era 5.0. Zaman ini difahamkan sebagai era peradaban manusia dan teknologi digital tanpa kehilangan jati diri manusia yang sebenar.

Menurutnya, Era Industri 5.0 memfokuskan kepada kualiti sahsiah, etika dan kecekapan. Maka beliau menyatakan bahawa belajar di Unissula adalah langkah yang tepat, kerana Unissula bukan sahaja komited untuk memajukan sains dan teknologi, malah komited untuk membina generasi terhebat bangsa.

Bermula dengan yayasan, universiti dan kolej, mereka mempunyai visi untuk membina generasi terbaik negara. Generasi terbaik, yang kemudiannya menjadi rahmat bagi masyarakat.

Pada masa ini, Perubatan Unissula mempunyai tujuh program pengajian cemerlang, iaitu Sarjana Muda Pendidikan Perubatan (S1) bertauliah A BAN PT dan diiktiraf antarabangsa, Profesion Perubatan bertauliah A, Sarjana Muda Farmasi bertauliah B, Farmasi Profesional Bertauliah Cemerlang, Sarjana Muda bertauliah B Bidan, MSc bertauliah B dalam Bioperubatan B, dan profesion bidan yang juga telah diperakui.

Bagi menampung perkembangan pesat zaman dan kurikulum pendidikan perubatan yang masih berubah, Unissula Medicine mengaplikasikan kaedah pembelajaran berasaskan kompetensi bersama kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL).

Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL) memberi peluang kepada pelajar tahun satu untuk mengembangkan kompetensi mereka sendiri. Selain itu, dalam kaedah ini pelajar akan dibahagikan kepada kelas kecil. Dengan cara ini, pelajar perlu aktif dalam menimba ilmu.”

Di samping menyediakan pelajar untuk menjadi graduan yang kompeten dan berkemahiran dalam amalan profesion mereka, Perubatan Unissula juga mempunyai visi dekonstruksi agama. Mereka yang sentiasa belajar ilmu agama, mengamalkannya, kemudian menjadi orang yang beragama.

Pensyarah forensik itu berkata: “Ini adalah harapan, selain menjadi profesional, mengamalkan ilmu dan kemahiran sebagai seorang profesional, serta bertaqwa dan berakhlak mulia.”

Perubatan Unissula bukan sahaja menggunakan kaedah pembelajaran adaptif, tetapi juga melengkapkan sumber manusia dan infrastruktur yang unggul.

Pertama pada tahun 2024 Perubatan Unissula 50% pensyarah adalah PhD. Yang kedua ialah menyediakan infrastruktur perubatan Unissula untuk pembinaan bangunan baru tujuh tingkat yang disambungkan ke makmal. Kami juga sedang menubuhkan IT pusat di sana.”

Sebagai salah satu kolej terkemuka, Perubatan Unissula turut memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari teknologi terkini dalam bidang perubatan di luar negara.

Pada masa ini, Perubatan Unissula telah bekerjasama dengan banyak universiti antarabangsa. Antaranya Kolej Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia, Jabatan Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif, Universiti Korea/Kolej Perubatan Universiti Korea, Kolej Perubatan, Universiti Prince of Songkhla, Kolej Perubatan, Universiti Gunma Jepun, Bangladesh Jurnal Sains Perubatan dan lain-lain.

Selain bekerjasama dengan universiti terkemuka, ia telah mendapat akreditasi antarabangsa oleh ASIC, dan pada 2026, Unissula Medicine menyasarkan akreditasi ASEAN antarabangsa.

“Sehingga graduan yang lulus dari institusi bertauliah cemerlang, peluang pekerjaan akan lebih luas. Kerana akreditasi masih wujud dalam bidang pekerjaan.”

Dengan akreditasi antarabangsa ini, Perubatan Unissula sangat diminati oleh pelajar sekolah menengah. Malah menurut Setyo, nisbah purata pemohon tiga tahun kepada mereka yang diterima masuk ialah 8:1.

“Unissula Medicine berumur 58 tahun, jadi dia mempunyai banyak pengalaman dalam dunia pendidikan. Unissula telah menang besar sekali dalam ujian bakat. Ini membuktikan kualiti unggul Unissula Medicine.”

Postingan mengenai Terakreditasi Unggul, Fakultas Kedokteran Unissula Semarang Makin Diminati Di Era Industri 5.0 dapat Anda temukan pada Pendidikan dan author oleh admin

Share: